Τοπογραφικές Εργασίες | Μαρίνος Τρυφωνόπουλος στα Βριλήσσια

 
Ο Τοπογράφος Μηχανικός Τρυφωνόπουλος Μαρίνος, με έδρα τα Βριλήσσια, αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87' για τους εξής σκοπούς:

 • Δηλώσεις Κτηματολογίου - Ηλεκτρονική Υποβολή
 • Ένταξη – δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Ενστάσεις στο Κτηματολόγιο
 • Διορθώσεις Κτηματολογίου (Χωρικές μεταβολές).
 • Συμβολαιογραφική πράξη κάθε είδους (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, γονικές παροχές, δωρεές, κλπ)
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων ιδιοκτησιών (Ν. 4178/2013)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών και διοικητικών πράξεων (Ν.4030/2011)
 • Έλεγχος αρτιότητας και έκδοση οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Καθορισμό αιγιαλού ­­και παραλίας
 • Εξέταση μιας ιδιοκτησίας αν είναι σε δασικό τμήμα
 • Πράξεις αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων από Δασαρχείο
 • Αντιρρήσεις δασικών χαρτών
 • Οριοθέτηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων
 • Ένταξη ή τη διόρθωση της πράξης εφαρμογής του οικοπέδου
 • Σύσταση Οριζοντίου και Καθέτου Ιδιοκτησίας
 • Εντοπισμός και οριοθέτηση της ακριβής θέσης των ακινήτων
 • Συνένωση – κατάτμηση οικοπέδου
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού - προσκύρωσης
 • Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 • Ένταξη στο ΕΓΣΑ '87
 • Εμβαδομετρήσεις
 • Άδειες περίφραξης, Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας
 • Φωτοερμηνείες Αεροφωτογραφιών
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Πραγματογνωμοσύνες – τεχνικές εκθέσεις
 • Παράσταση σε δικαστήρια
 • Υποστήριξη εργοταξίων
 • Υπολογισμοί και επιμετρήσεις χωματουργικών
 • εφαρμογή και υλοποίηση σχεδίων μελέτης εφαρμογής
 • Αποτυπώσεις κτηρίων - as build - εγκαταστάσεων
 • Βυθομετρήσεις
 
Αντίρρηση Δασικών Χαρτών
Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για Δασαρχείο, τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας,
ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης στο σύστημα
& εκπροσώπηση στην επιτροπή εξέτασης της αντίρρησης.
 
 
 
 

Τοπογράφος Μηχανικός | Τρυφωνόπουλος Μαρίνος

 
Τηλέφωνο 2108037978
 
Κινητό τηλέφωνο 6974487451